Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

blackpottage
3845 8f71
Reposted fromretro-lover retro-lover viaazalia azalia
blackpottage
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
blackpottage
6696 0801
Albert Camus, 1957 
blackpottage
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje; tych, którzy są wytworem świata, w którym żyją, i tych którzy są wytworem samych siebie, którzy choć świata nie zmienili, nie dali się zmienić światu. Oni chodzą po świecie a nie świat po nich.

Edward Stachura, Oto
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viadygoty dygoty
blackpottage

Chciałbym dziś mówić tak barwnie i jasno

by dzieci biegły do mnie jak do parku

co w słońcu stoi i światło ma w sobie

 

Chciałbym dziś mówić tak ciepło i prosto

by starzy ludzie czuli się potrzebni

 

Chciałbym tak mówić aby moje słowa

przez łzy dotarły do blasku uśmiechów

 

Chciałbym dziś mówić spokojnie i cicho

by ludzie mogli ze mną odpoczywać

śmiać się i płakać

i milczeć i śpiewać

 

Chciałbym dziś mówić gniewnie i surowo

By odnaleźli zgubione marzenia

Skrzydło co kiedyś wytrysło z ramienia

 

Chciałbym nie mówić

lecz czynić słowami

aby słów moich dotknęli rękami

ludzie

— Tadeusz Różewicz „Pragnienie”
Reposted fromdojenka dojenka viadygoty dygoty
blackpottage
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
blackpottage
No tak, przecież będziemy razem w niedzielę pięć, czy sześć godzin. Wprawdzie to za mało na rozmowę, ale dość, aby milczeć, trzymać się za rękę i patrzeć w oczy.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
blackpottage
Kornelu! Piszę bez żadnego przymiotnika,żebyś się troszeczkę zaniepokoił. Jeżeli już to uczyniłeś, to mogę teraz dodać, ze bardzo Cię kocham.
— Wisława Szymborska
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
blackpottage
Bardzo lubiłam jeździć do Cieszyna. I nie tylko dlatego, że w miłym towarzystwie. Coś było w ludziach, w atmosferze tego miasta, co wydawało się rzadkie. (…) Zapytałam kiedyś Kornela, na czym właściwie ta inność polega. »Może stąd – odpowiedział – że tutaj ludzie częściej niż gdzie indziej patrzą sobie prosto w oczy«.
— Wisława Szymborska
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
blackpottage
blackpottage
9262 97e3 500

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viasalami salami
blackpottage
7327 e898 500
Reposted fromexistential existential viaarosraro arosraro
blackpottage

Jak dobrze, że pojawiają się między nami kryzysy, że są nieraz nieporozumienia w małżeństwie, że dzieci potrafią czasem pobić się, bo nie pasują do siebie. To jest ta szpara, ta jakaś rysa, która może umożliwić zrodzenie lub pogłębienie się więzi nadprzyrodzonej miłości. Tej miłości, która jest dziełem Chrystusa, i która, jeżeli rozrośnie się, trwa do końca. Dopiero taka miłość jest mocna, mocna Chrystusem, mocna Bogiem. Małżeństwo silne Bogiem to małżeństwo, które przeszło tego rodzaju dezintegrację i potrafiło reintegrować się na wyższym poziomie. Błogosławiony każdy, kto przeżył jakąś taką trudną chwilę z Bogiem i nie zdradził Go, i pozostał Mu wierny, ponieważ wtedy jego miłość naprawdę zapuściła korzenie.

— ks. Tadeusz Dajczer "Rozważania o wierze"
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
blackpottage
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viajustfeel justfeel
blackpottage
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viajustfeel justfeel

June 27 2015

blackpottage
3310 002e
Reposted fromfearnopain fearnopain viailovemovies ilovemovies

June 20 2015

0644 87bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNanutka Nanutka
blackpottage
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl