Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

blackpottage
6128 96f3 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapsychobabble psychobabble
blackpottage
blackpottage
blackpottage
- Chmurzy się - powiedział pan Gienek.
- On właśnie coś mówił o chmurach - powiedział Maliszewski. - Jakiś wiersz. Mówię wam, oni się kochają.
- Już teraz nie będą się kochać - powiedział pan Gienek. - Będą siebie mieli dosyć na zawsze. Po takim czymś nie będą mogli patrzeć na siebie. Niepotrzebnie to wszystko wyszło.
- Ja już wiem - powiedział Maliszewski. - Przypomniało mi się. On tak jej mówił, że jak on ją tego, to będzie ich pierwszy krok w chmury. On to mówił, tylko że do wiersza.
— Hłasko
Reposted frompingwineq pingwineq viapoezja poezja

June 06 2015

blackpottage
6626 d355
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamaardhund maardhund
blackpottage
8106 fcee
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

May 31 2015

blackpottage
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsychobabble psychobabble
blackpottage
blackpottage
5386 bfca 500
Reposted frommatwin matwin viapsychobabble psychobabble

May 26 2015

blackpottage
O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;
Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;
nie tyle szukał miłości, co kochał.
Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;
zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;
a przebaczając, zyskujemy przebaczenie.
— św. Franciszek z Asyżu
blackpottage
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viaolalaa olalaa
blackpottage
Wśród całej niepewności jutra i wszystkiego wokół byłem pewien, że pod wierzchnią warstwą swoich przywar ludzie pragną być dobrzy i pragną być kochani, a większość ich wad to po prostu próby odnalezienia skróconej drogi do miłości. 
— Wojciech Sumliński
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viadygoty dygoty
7672 734e 500
Reposted fromtwice twice viaslowianecznik slowianecznik

May 11 2015

blackpottage
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBloodMoon BloodMoon
blackpottage
Rozmowa z Tuwimem rzadko bywała 'normalna'. Żył we własnym świecie, w swoim szperactwie, lękach, upojeniach, zachwytach i grozie, śmiał się i płakał łatwo, czasem miesiącami zamykał się w domu i bał się wyjść na ulicę, czasem pił i bawił się co wieczór.
— Mariusz Urbanek "Tuwim. Wylękniony bluźnierca"
Reposted fromnatelle natelle viaecrivain ecrivain
blackpottage
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Zofia Nałkowska
Reposted fromsomethingmore somethingmore viacytaty cytaty

April 30 2015

blackpottage

“ Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło. ”
— Jakub Żulczyk
Reposted frommilsabelle milsabelle viayoungblood youngblood
blackpottage
Reposted fromgaby gaby viaslowianecznik slowianecznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl